Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego

Oferuję usługi profesjonalnego tłumaczenia przysięgłego. Jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.  Wszystkie tłumaczenia wykonuję zgodnie z zasadami etyki wykonywania zawodu. Każde tłumaczenie objęte jest klauzulą poufności – zapewniam poufność dokumentów i informacji powierzonych mi przez Klienta.

Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie uwierzytelnione/przysięgłe obejmuje tłumaczenie każdego elementu tekstu źródłowego tzn. pieczątki, logo, adnotacji, uwag, podpisów. Tłumaczenie opatrzone jest pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego oraz rejestrowane w repertorium czynności tłumacza.

Koszt tłumaczenia przysięgłego

Koszt tłumaczenia obliczany jest na podstawie liczby znaków ze spacjami – 1 strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków, każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 w sprawie stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego [Dz. U. nr 15 z 2005, poz. 131]).